top of page
YogiMamaMaya-CHI_1637.jpg

Joga je celovit sistem vežbanja koji razvija našu svesnost o dubokoj povezanosti tela, uma i emocija.

Vežbanje joge poboljšava celokupno zdravlje i vitalnost fizičkog tela, razvija nam mentalnu i emotivnu stabilnost, pomaže nam da se svesno krećemo i dišemo.

Joga nas povezuje sa svim što predstavlja nas same i omogućava nam da prevaziđemo sopstvene granice.

Upoznajte se sa jogom

Telo i disanje su početne tačke za otkrivanje i proširivanje sopstvenih potencijala, zato je joga izbor.

svesnost o telu i disanju

emocije i um

Važan aspekt u jogi je svesnost o telu i disanju, kao i usklađenost pokreta tela sa udahom i izdahom. Usaglašavajući pokrete tela sa disanjem, dodatno razvijamo svesnost o samom vežbanju i o nama samima. Ovakav način fizičke aktivnosti dozvoljava nam da spoznajemo sopstvene granice, da razvijemo kvalitete stabilnosti i uravnoteženosti, veštinu da u naporima ostanemo mirni, produbljujući disanje i opuštajući telo i um.

Jogom povećavamo fleksibilnost, snagu i stabilnost tela, dok istovremeno radimo sa svojim umom i svojim emocijama. Pomerajući kapacitete izdržljivosti povećavamo i svoje strpljenje. Jačajući fizički, produbljujemo svoju mentalnu i emotivnu stabilnost. Joga nam pomaže da prihvatimo svoje telo, sebe i svet oko nas onakvim kakvi jesu, bez straha, očekivanja i napetosti. Tako nas joga održava i mentalno zdravim i emotivno jakim.

Ovakav usklađen i sistematičan način vežbanja nam otvara prostor za dublje razumevanje i prihvatanje sebe, svog tela i sopstvenih potencijala.

Kvaliteti koje usvajamo ovakvim sistemom vežbanja jesu zdravo i vitalno telo, pravilno i produbljeno disanje, relaksiranost,

mentalna i emotivna uravnoteženost.

bottom of page